ΒΑΛΚΟ ΜΟΝ. I.Κ.Ε

" V. CO "

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Ή ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ