ΒΑΛΚΟ ΜΟΝ. I.Κ.Ε

" V. CO "

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΒAΛΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : V.CO.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ : 24 - 09 - 2019 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ : 1.000,οο €

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 152057240000

ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ν.Π : 23-09-2039 

Κ.Α.Δ   :  [68200000]  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ή ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ  :  Γ΄

ΥΠΑΓΩΓΗ ΦΠΑ  :  ΝΑΙ  ,  ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ  ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΦΜ : 801221030

ΔΟΥ : ΛΑΡΙΣΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ