ΒΑΛΚΟ ΜΟΝ. I.Κ.Ε

" V. CO "

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

 

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ το καθένα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

 

     1.  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΛΟΖΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  (Εταίρος και Διαχειριστής)  Ποσοστό Συμμετοχής 100% με 1000 εταιρικά μερίδια.

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ